GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG

- hàng a) là dãy các số thoải mái và tự nhiên liên tiếp, tức là hai số lập tức nhau rộng hoặc hèn nhau 1 solo vị.

Bạn đang xem: Giải toán trên mạng

- hàng b) là dãy các số lẻ liên tiếp, có nghĩa là hai số ngay thức thì nhau rộng hoặc kém nhau 2 đối chọi vị.

- hàng c) là dãy các số chẵn liên tiếp, tức là hai số tức khắc nhau hơn hoặc kém nhau 2 đối chọi vị.

Cách giải:

a) 807 ; 808 ; 809 ; 810 ; 811.

b) 495 ; 497 ; 499 ; 501 ; 503.

c) 796 ; 798 ; 800 ; 802 ; 804.

Câu 3.

Phương pháp:

 Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo cân nặng để viết những số đo về cùng một đơn vị chức năng đo, kế tiếp so sánh kết quả với nhau.

*

Cách giải:

*

Câu 4.

Phương pháp:

Dựa vào cách biến hóa các đơn vị chức năng đo:

1 tiếng = 60 phút ; 1 phút = 60 giây

1 ngày = 24 giờ ; 1 rứa kỉ = 100 năm.

Cách giải:

+) Ta có 1 giờ đồng hồ = 60 phút phải 3 giờ = 180 phút.

vị đó: 3 giờ trăng tròn phút =180 phút + 20 phút = 200 phút;

+) Có: 1 ngày = 24 giờ. Nhưng mà 120 : 24 = 5.

vì đó: 120 giờ = 5 ngày.

+) 1 phút = 60 giây đề nghị 5 phút = 60 giây

vày đó: 5 phút 30 giây = 300 giây + 30 giây = 330 giây;

+) 1 nạm kỉ = 100 năm. Mà: 900 : 100 = 9.

vị đó: 9 thế kỉ = 900 năm;

+) 1 giờ đồng hồ = 60 phút cần (dfrac15) giờ đồng hồ = 60 phút ( imes dfrac15) = 12 phút;

+) 1 vắt kỉ = 100 năm cần 5 năm = 500 năm

bởi vì đó: 5 gắng kỉ 5 năm = 500 năm + 5 năm = 505 năm.

Lại có 1 năm = 12 tháng yêu cầu 505 năm = 6060 tháng.

Vậy: 5 nỗ lực kỉ 5 năm = 6060 tháng.

Câu 5.

Phương pháp:

- từ năm 1 mang đến năm 100 là nắm kỉ một (thế kỉ I).

Xem thêm: Card Màn Hình Chơi Lol Max Setting, Hỏi Vga Chơi Max Setting Lol Full Hd

- từ thời điểm năm 101 mang lại năm 200 là thay kỉ hai (thế kỉ II).

- từ thời điểm năm 201 đến năm 300 là nạm kỉ bố (thế kỉ III).

...............

- từ năm 1901 đến năm 2000 là ráng kỉ nhì mươi (thế kỉ XX).

- từ thời điểm năm 2001 mang đến năm 2100 là rứa kỉ nhị mươi mốt (thế kỉ XXI).

Cách giải:

Từ năm 1801 đến năm 1900 là chũm kỉ mười chín (thế kỉ XIX).

Do đó, năm 1890 thuộc rứa kỉ mười chín, hay nạm kỉ XIX.

Chọn C.

Câu 6. 

Phương pháp:

 a) Số chẵn lớn số 1 có 3 chữ số là 998.

nhì số chẵn liên tục thì hơn hoặc hèn nhau 2 đối kháng vị.

b) So sánh những số đã mang đến rồi thu xếp theo thiết bị tự từ phệ đến bé.

Cách giải:

a) Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là 998.

Vậy 6 số tự nhiên thường xuyên từ bé đến lớn, ban đầu là số chẵn lớn số 1 có 3 chữ số là:

998 ; 999 ; 1000 ; 1001 ; 1002 ; 1003.

b) So sánh những số ta có:

3 670 012 > 645 803 > 645 712 > 645 702 > 644 999.

Vậy những số viết theo vật dụng tự giảm dần là:

3 670 012 ; 645 803 ; 645 712 ; 645 702 ; 644 999.

Câu 7.

Phương pháp:

- tiến hành phép chia (18650 ) và (18920 : 3 ) nhằm tìm thương cùng số dư, tự đó tìm được khoảng giới hạn của (x).

- Số tròn trăm là những số như (100;;200; ;300;;400;;...). 

Cách giải:

(18650 6212.)

(18920 : 3 = 6306) (dư (2)), suy ra (x Mẹo kiếm tìm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + toolboxsport.store"Ví dụ: "Đề số 7 - Đề đánh giá học kì 1 - Toán lớp 4 toolboxsport.store"