Toán Lớp 7 Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1. Số nguyên a gồm là số hữu tỉ không? vị sao?

Xem lời giải


Bạn đang xem: Toán lớp 7 tập hợp q các số hữu tỉ

Trả lời câu hỏi 3 bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài xích 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1. Biểu diễn các số nguyên: -1; 1; 2 bên trên trục số.

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 bài xích 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1. đối chiếu hai phân số

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 5 bài xích 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 5 bài xích 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 1. Trong các số hữu tỉ sau,

Xem giải thuật


bài bác 1 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Điền kí hiệu tương thích vào ô vuông

Xem giải thuật


bài 2 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Giải bài xích 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Trong những phân số sau, những phân số nào trình diễn số hữu tỉ

Xem lời giải


bài 4 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1. So sánh số hữu tỉ ( a,b ∈ Z, b # 0) với số 0 khi a, b thuộc dấu cùng khi a, b không giống dấu

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem giải thuật


Xem thêm: Mách Bạn Cách Sử Dụng Teamviewer Mà Đối Phương Không Biết!, Cách Sử Dụng Teamviewer Mà Đối Phương Không Biết!

Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toolboxsport.store giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.