Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Đặt tính làm sao cho các chữ số ở đứng thảng hàng thẳng cột cùng với nhau, sau đó tính theo thứ tự từ đề xuất sang trái. 

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 2

Tìm (x) :

a) (x) + 126 = 480 b) (x) – 209 = 435.

Bạn đang xem: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- mong muốn tìm số hạng không biết ta rước tổng trừ đi số hạng đã biết.

- mong muốn tìm số bị trừ ta rước hiệu cùng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) (x) + 126 = 480 b) (x) – 209 = 435

(x) = 480 – 126 (x) = 435 + 209

(x) = 354 (x) = 644


Bài 3

Viết chữ hoặc số phù hợp vào vị trí chấm:

a + b = b + ... A – ... = a

(a + b) + c = ...+ (b + c ) ... – a = 0

a + 0 = ... + a = ...

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về đặc thù của phép cộng các số từ bỏ nhiên.

Lời giải đưa ra tiết:

 a + b = b + a a – 0 = a

 (a + b) + c = a + (b + c ) a – a = 0

 a + 0 = 0 + a = a


Bài 4

Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

a) 1268 + 99 + 501

745 + 268 + 732 

1295 + 105 + 1460

b) 168 + 2080 + 32

87 + 94 + 13 + 6

121 + 85 + 115 + 469.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Rank Trong Excel, Rank (Hàm Rank)

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số bao gồm tổng là số tròn trăm, tròn nghìn, ...

Lời giải chi tiết:

a) 1268 + 99 + 501 = 1268 + (99 + 501) = 1268 + 600 = 1868

745 + 268 + 732 = 745 + ( 268 + 732) = 745 + 1000 = 1745

1295 + 105 + 1460 = 1400 + 1460 = 2860

b) 168 + 2080 + 32 = 168 + 32 + 2080 = 200 + 2080 = 2280

87 + 94 + 13 + 6 = (87 + 13) + (94 + 6) = 100 + 100 = 200

121 + 85 + 115 + 469 = (121 + 469) + (85 + 115) = 590 + 200 = 790.


Bài 5

Trong lần quyên góp ủng hộ học viên vùng cộng đồng lụt, Trường tiểu học thành công xuất sắc đã quyên góp được 1475 quyển vở, Trường đái học thành công quyên góp được ít hơn Trường đái học thành công 184 quyển vở. Hỏi cả nhị trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

Phương pháp giải:

- Số sách trường Tiểu học chiến thắng quyên góp được = số sách trường Tiểu học thành công xuất sắc quyên góp được (-) 184 quyển.

- Số sách cả hai trường quyên góp đước = số sách trường Tiểu học thắng lợi quyên góp được (+) số sách trường Tiểu học thành công quyên góp được.

Lời giải bỏ ra tiết:

Trường tè học chiến thắng quyên góp được số vở là:

1475 – 184 = 1291 (quyển)

Cả hai trường quyên góp được số vở là:

1475 + 1291 = 2766 (quyển)

Đáp số: 2766 quyển vở.

toolboxsport.store


*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 182 phiếu
Bài tiếp theo
*

Các bài xích liên quan: - Ôn tập về các phép tính cùng với số trường đoản cú nhiên


Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

tìm hiểu thêm thêm


Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp toolboxsport.store


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng toolboxsport.store. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toolboxsport.store nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.