Những câu nói hay về sự sống và cái chết

Sợ chết là nỗi thấp thỏm phi lý nhất, vì tín đồ đã bị tiêu diệt chẳng có nguy cơ bị tai nạn.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về sự sống và cái chết

The fear of death is the most unjustified of all fears, for there"s no risk of accident for someone who"s dead.

Albert Einstein691 tín đồ thích Thích

Sự lạng lẽ tột thuộc dẫn cho tới nỗi buồn. Đây là hình ảnh của chiếc chết.

Absolute silence leads to sadness. It is the image of death.

Jean Jacques Rousseau375 fan thích Thích


Chúng ta không có cơ hội làm rất nhiều điều, cùng mỗi thứ chúng ta làm đều đề nghị thật sự tốt vời. Cũng chính vì đây là cuộc sống của bọn chúng ta. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, với rồi các bạn chết, các bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để gia công điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. đề nghị đáng giá.

We don’t get a chance to bởi that many things, & every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, và then you die, you know? and we’ve all chosen to vày this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.

Steve Jobs246 bạn thích Thích

Chết chẳng là gì. Không sống new đáng sợ.

It is nothing to lớn die. It is frightful not to live.

Victor Hugo225 người thích Thích

Nhớ rằng tôi vẫn chết, sẽ là công cụ đặc biệt quan trọng nhất tôi từng có để giúp đỡ mình thực hiện những lựa chọn mập trong cuộc đời. Chính vì hầu hết tất cả mọi thứ - tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi hại mất phương diện hay thất bại - toàn bộ những máy này sẽ mờ nhạt đi lúc ta đối diện với chiếc chết, chỉ giữ lại điều gì thật sự quan trọng. Nhớ rằng các bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất có thể tôi biết nhằm tránh dòng bẫy cân nhắc rằng bạn vẫn tồn tại thứ nhằm mất. Bạn thực ra chẳng có gì. Không tồn tại lí vị để không theo trái tim.

Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered khổng lồ help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to lớn avoid the trap of thinking you have something khổng lồ lose. You are already naked. There is no reason not khổng lồ follow your heart.

Steve Jobs201 bạn thích Thích

Nỗi sợ loại chết đến từ nỗi sợ hãi cuộc sống. Fan sống được không còn mình luôn luôn sẵn sàng chết bất kể lúc nào.

The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared khổng lồ die at any time.

Mark Twain193 người thích Thích

Cái chết thực sự là lời chúc phúc phệ lao dành riêng cho nhân loại, không tồn tại nó ko thể có sự tiến bộ. Những người bất tử sẽ không chỉ có ngăn trở và có tác dụng thối chí bạn trẻ tuổi, họ còn thiếu đi sự kích thích cần thiết để sáng sủa tạo.

Death is really a great blessing for humanity, without it there could be no real progress. People who lived for ever would not only hamper and discourage the young, but they would themselves lack sufficient stimulus to be creative.

Alfred Adler183 bạn thích Thích

Không ai mong mỏi chết. Thậm chí là cả những người dân muốn tới thiên mặt đường cũng không muốn phải chết đặt lên trên được đó. Và tử vong là điểm đến lựa chọn của tất cả chúng ta, không ai rất có thể trốn thoát. Và nên như vậy, bởi vì Cái chết chắc hẳn rằng là vạc minh tốt nhất có thể của Sự sống. Nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống. Nó xóa chiếc cũ để mở mặt đường cho dòng mới. Ngay hiện nay là bạn, cơ mà một ngày ko xa hôm nay, bạn từ từ sẽ trở nên già và bị xóa đi. Tôi xin lỗi nếu điều đó nghe có vẻ như cường điệu, cơ mà đó hoàn toàn là sự thật.

No one wants to die. Even people who want to lớn go lớn heaven don’t want lớn die lớn get there. & yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. Và that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old & be cleared away. Sorry lớn be so dramatic, but it is quite true.

Steve Jobs180 bạn thích Thích

Tôi cảm ơn Chúa đang độ lượng ban mang đến mình thời cơ để hiểu rõ rằng cái bị tiêu diệt là chiếc chìa khóa mở cánh cửa dẫn cho tới chân hạnh phúc.

I thank my God for graciously granting me the opportunity of learning that death is the key which unlocks the door khổng lồ our true happiness.

Wolfgang Amadeus Mozart174 fan thích Thích

Kẻ hèn mạt chết những lần trước cái chết;Người gan góc chỉ nếm trải tử vong một lần.

Xem thêm: Chồng Jennifer Phạm Là Bạn Quang Dũng, Quang Dũng Và Jennifer Phạm Sau 10 Năm Ly Hôn

Cowards die many times before their deaths;The valiant never taste of death but once.

William Shakespeare169 người thích Thích

Hầu không còn mọi bạn chết trước khi thực sự được sinh thành. Sự sáng sủa tạo có nghĩa là được sinh thành trước khi chết.

Most people die before they are fully born. Creativeness means to be born before one dies.

Erich Fromm158 bạn thích Thích

Ai cũng yêu cầu tự mình làm lấy nhì điều; niềm tin của chính bản thân mình và chết choc của chủ yếu mình.

Every man must vày two things alone; he must vì chưng his own believing & his own dying.

Martin Luther136 fan thích Thích

Tôi không hại chết vị tôi không tin vào nó. Đó chỉ là thoát ra khỏi xe này và vào xe khác.

I"m not afraid of death because I don"t believe in it. It"s just getting out of one car, and into another.

John Lennon130 người thích Thích

Lòng gan dạ mà bọn họ khao khát cùng tự hào không hẳn là lòng dũng cảm để chết tử tế, nhưng là để sống, cống hiến và làm việc cho ra sống.

The courage we desire & prize is not the courage to lớn die decently, but khổng lồ live manfully.

Thomas Carlyle126 tín đồ thích Thích

Ý nghĩa tối thượng mà lại tất các các mẩu truyện gợi tới tất cả hai mặt: sự tiếp diễn của cuộc sống thường ngày và sự quan yếu cưỡng lại của cái chết.

The ultimate meaning to which all stories refer has two faces: the continuity of life, the inevitability of death.

Italo Calvino122 tín đồ thích Thích

Cái bị tiêu diệt đến với toàn bộ con người, nhưng rất nhiều thành tựu béo bệu sẽ dựng nên tượng đài mãi ngôi trường tồn cho tới khi khía cạnh trời trở cần lạnh lẽo.

Death comes to lớn all, but great achievements build a monument which shall endure until the sun grows cold.

Ralph Waldo Emerson119 fan thích Thích

Một cuộc đời vô dụng là một chiếc chết cho sớm.

A useless life is an early death.

Johann Wolfgang von Goethe109 fan thích Thích

Chỉ những người dân không sợ chết là đáng sống.

Only those are fit khổng lồ live who are not afraid to lớn die.

Douglas MacArthur106 tín đồ thích Thích

*

Tôi trì hoãn cái chết bằng phương pháp sống, bằng khổ đau, bởi sai lầm, bằng mạo hiểm, bằng cho đi, bằng mất mát.

I postpone death by living, by suffering, by error, by risking, by giving, by losing.