KHI NHÂN MỘT SỐ VỚI 374 MỘT HỌC SINH ĐÃ ĐẶT

lúc nhân một vài cùng với 374, một học viên đang đặt các tích riêng rẽ trực tiếp cột nhỏng vào phép cùng buộc phải tìm thấy công dụng là 4172. Tìm tích đúng của phnghiền nhân kia.Trả lời:Tích đúng của phép nhân kia là


Bạn đang xem: Khi nhân một số với 374 một học sinh đã đặt

*

tích đúng : ( x * 4 ) + ( x * 7 ) + (x * 300 )

tích không đúng : x *4+ x*7 + x*300 = 4172

x * ( 4+7 +3) = 4172

x * 14= 4172

x =298

tích và đúng là : 298 * 374 = 111452Lúc nhân một trong những với 374 , một các bạn học sinh sẽ đặt những tích riêng rẽ thẳng cột nhỏng vào phxay cùng tức là chúng ta học sinh đấy đã mang số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phnghiền nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452khi nhân một số với 374 , một các bạn học viên sẽ đặt các tích riêng thẳng cột nhỏng trong phép cộng có nghĩa là bạn học viên đấy đã mang số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân chính là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452lúc nhân một vài cùng với 374 , một chúng ta học viên đang đặt những tích riêng biệt thẳng cột nlỗi trong phnghiền cùng Tức là chúng ta học viên đấy đã mang số kia nhân với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân sẽ là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452Khi nhân một số trong những với 374 , một bạn học viên vẫn đặt các tích riêng biệt trực tiếp cột nlỗi trong phxay cùng Tức là các bạn học sinh đấy đã lấy số đó nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phxay nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


lúc nhân một số trong những với 374 , một các bạn học viên đang đặt những tích riêng thẳng cột như trong phxay cộng Có nghĩa là chúng ta học sinh đấy đã mang số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phnghiền nhân chính là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Lúc nhân một trong những với 374 , một bạn học sinh sẽ đặt những tích riêng thẳng cột nlỗi trong phnghiền cùng Có nghĩa là bạn học viên đấy đã lấy số đó nhân với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phxay nhân chính là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Lúc nhân một trong những với 374 , một bạn học sinh vẫn đặt các tích riêng rẽ trực tiếp cột nhỏng vào phnghiền cộng tức là chúng ta học viên đấy đã mang số đó nhân với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phnghiền nhân chính là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Xem thêm: Blog Tâm Sự Thầm Kín, Góc Tâm Sự Buồn Về Gia Đình, Chuyện Hôn Nhân, Mẹ Chồng

khi nhân một số cùng với 374 , một bạn học sinh vẫn đặt các tích riêng rẽ thẳng cột như trong phxay cộng Có nghĩa là các bạn học sinh đấy đã lấy số đó nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phxay nhân sẽ là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


lúc nhân một vài với 374 , một chúng ta học viên vẫn đặt những tích riêng biệt trực tiếp cột nlỗi vào phnghiền cộng tức là chúng ta học sinh đấy đã lấy số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phnghiền nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Lúc nhân một vài với 374 , một chúng ta học viên đã đặt những tích riêng rẽ trực tiếp cột nhỏng trong phxay cộng có nghĩa là chúng ta học sinh đấy đã đưa số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân sẽ là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một số trong những với 374 , một bạn học viên đang đặt các tích riêng rẽ thẳng cột như vào phxay cùng Có nghĩa là bạn học sinh đấy đã đưa số kia nhân với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phxay nhân chính là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


lúc nhân một số cùng với 374 , một bạn học viên vẫn đặt những tích riêng biệt trực tiếp cột nlỗi trong phnghiền cùng có nghĩa là bạn học sinh đấy đã đưa số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phxay nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


lúc nhân một vài cùng với 374 , một bạn học sinh đang đặt những tích riêng thẳng cột nlỗi vào phnghiền cộng có nghĩa là chúng ta học sinh đấy đã mang số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phxay nhân chính là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một số với 374 , một chúng ta học viên sẽ đặt các tích riêng rẽ thẳng cột như trong phép cộng Tức là các bạn học viên đấy đã đưa số đó nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


khi nhân một trong những với 374 , một bạn học sinh đang đặt những tích riêng rẽ thẳng cột nhỏng vào phép cùng Tức là chúng ta học sinh đấy đã đưa số đó nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phnghiền nhân chính là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


tích đúng : ( x * 4 ) + ( x * 7 ) + (x * 300 )

tích không đúng : x *4+ x*7 + x*300 = 4172

x * ( 4+7 +3) = 4172

x * 14= 4172

x =298

tích và đúng là : 298 * 374 = 111452


khi nhân một trong những cùng với 374 , một bạn học sinh vẫn đặt những tích riêng rẽ thẳng cột nhỏng vào phép cùng Có nghĩa là các bạn học sinh đấy đã lấy số kia nhân với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phnghiền nhân sẽ là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


lúc nhân một số cùng với 374 , một bạn học sinh đang đặt các tích riêng thẳng cột nhỏng trong phnghiền cộng tức là các bạn học sinh đấy đã đưa số kia nhân với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phxay nhân sẽ là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


tích đúng : ( x * 4 ) + ( x * 7 ) + (x * 300 )

tích không đúng : x *4+ x*7 + x*300 = 4172

x * ( 4+7 +3) = 4172

x * 14= 4172

x =298

tích và đúng là : 298 * 374 = 111452


khi nhân một vài với 374 , một bạn học sinh đã đặt những tích riêng rẽ thẳng cột nhỏng trong phép cùng Có nghĩa là chúng ta học viên đấy đã lấy số đó nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phxay nhân sẽ là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452

 


Giới thiệu| Câu hỏi thường xuyên gặp| Kiểm tra| Học cơ mà chơi| Tin tức| Quy định sử dụng| Chính sách bảo mật| Góp ý - Liên hệ
*