KHI LÀM LẠNH VẬT RẮN THÌ KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA VẬT TĂNG VÌ

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

khi làm lạnh vật rắn thì trọng lượng riêng của thiết bị tăng vì:

A. M tăng, V giảm

B. M giảm, V giảm

C. M ko đổi, V giảm

D. M tăng, V ko đổi


*

*

Mình để giúp đỡ bạn trả lời thắc mắc này

Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật dụng tăng vì khối lượng không thay đổi ,thể tích giảm

Vậy ta lựa chọn câu C

Chúc bạn học ngày càng giỏi !

Đừng quên lựa chọn câu trả lời của chính bản thân mình nha !


Khi làm lạnh vật rắn thì trọng lượng riêng của đồ tăng vì

A. Khối lượng của thứ răng, thể tích của thiết bị giảm

B. Cân nặng của vật dụng giảm, thể tích của đồ giảm

C. Trọng lượng của vật không đổi, thể tích của đồ dùng giảm

D. Khối lượng của vật tăng, thể tích của đồ gia dụng không đổi


Chọn C

Ta có: D = m/V trong những số ấy : khối lượng m của trang bị không đổi, cân nặng riêng (D) tăng thì thể tích của vật giảm


Khi có tác dụng lạnh 1 đồ gia dụng rắn đi thì:

a.thể tích và trọng lượng của đồ dùng tăng

b.TT với KLR của vật dụng giảm

c.TT tăng cùng KL ko đổi

d.TLR của đồ dùng tăng


Khi làm cho lạnh 1 trang bị rắn đi thì:

a.thể tích và khối lượng của thứ tăng

b.TT và KLR của vật dụng giảm

c.TT tăng và KL ko đổi

d.TLR của đồ gia dụng tăng


Khi làm lạnh trang bị rắn thì trọng lượng riêng của đồ gia dụng tăng vì:

A.

Bạn đang xem: Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng vì

Khối lượng của vật dụng tăng, thể tích của thiết bị không đổi.

B.

Khối lượng của đồ dùng không đổi, thể tích của đồ dùng giảm.

Xem thêm: Bộ Đề Luyện Thi Giải Toán Trên Mạng Lớp 1 Vòng 1, Đề Thi Violympic

C.

Khối lượng của vật dụng giảm, thể tích của đồ giảm.

D.

Khối lượng của đồ tăng, thể tích của trang bị giảm.


Câu 1 : hiện tượng lạ nào tiếp sau đây xảy ra khi nung nóng một thiết bị rắn ?

A . Trọng lượng của đồ tăng

B . Trọng lượng riêng biệt của vật tăng

C . Trọng lượng riêng rẽ của vật dụng giảm

D . Cả 3 hiện tượng lạ trên phần nhiều không xảy ra

Câu 2 : nguyên nhân khi có tác dụng lạnh một vật rắn thì cân nặng riêng của đồ dùng tăng ? nên lựa chọn câu tl đúng nhất

A . Vì khối lượng của đồ tăng

B . Vị thể tích của vật dụng tăng

C . Vì khối lượng của đồ dùng ko chuyển đổi còn thể tích của vật nạm đổi

D . Vì khối lượng của đồ dùng ko chuyển đổi còn thể tích của đồ vật giảm

Câu 3 : tại sao khi để đng xe lửa ngta chiến đấu để một khe hở ở đoạn tiếp sát giữa hi thanh ray ?

A . Bởi vì ko thể hàn hai thanh ray đc

B . Bởi để lắp những thanh ray đc dễ dàng hơn

C . Vì ánh sáng tăng , thanh ray có thể dài ra

D . Vì chiều lâu năm của thanh ray ko đủ

Câu 4 : hiện tượng nào tiếp sau đây xảy ra khi đun cho nóng một lượng hóa học lỏng ?

A . Cân nặng của hóa học lỏng tăng

B . Trọng lượng của chất lỏng tăng

C . Khói lượng riêng của chất lỏng tăng

D . Thể tích của chất lỏng tăng

Câu 5 : hiện tượng kỳ lạ nào tiếp sau đây xảy ra đối với trọng lượng riêng của hóa học lỏng khi đun nóng hóa học lỏng trong một bình chất thủy tinh ?