KHAI SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT

Sơ yếu ớt lý định kỳ là bạn dạng khai thông tin cá thể bắt buộc phải có trong làm hồ sơ học tập tốt xin câu hỏi của từng cá nhân. toolboxsport.store hỗ trợ mẫu Sơ yếu đuối lý lịch mới nhất và phía dẫn biện pháp ghi cụ thể nhất hiện tại nay.

Bạn đang xem: Khai sơ yếu lý lịch tự thuật


Cần phân biệt Sơ yếu ớt lý lịch và CV xin việc

Sơ yếu lý định kỳ là tờ khai đưa thông tin cá nhân, nhân thân, tiểu sử… của ứng viên đến nhà tuyển dụng. Đây là 1 trong những trong những sách vở và giấy tờ bắt buộc cần có trongmẫu làm hồ sơ xin bài toán chuẩn.

Sơ yếu hèn lý kế hoạch thường bị lầm lẫn với CV (Curriculum Vitae) xin việc. Tuy nhiên Sơ yếu lý định kỳ thường mang tính bao quát mắng và đựng nhiều thông tin hơn một chủng loại CV thông thường. Sơ yếu ớt lý lịch tất cả cả thông tin về nhân thân và các thông tin thiên về tiểu sử trong những khi đó CV xin việc thì tập trung vào những thông tin về gớm nghiệm làm việc và các chuyển động cụ thể, phần thưởng của ứng viên.

Xem thêm: Cách Làm Khoai Lang Chiên Bột Năng, Cách Làm Khoai Lang Chiên Giòn Siêu Ngon Giòn Rụm

Mẫu Sơ yếu lý lịch mới nhất khi đi xin việc


download về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - từ bỏ do- Hạnh phúc


*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ với tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam/ phụ nữ …....

2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ………………........

3. Nguyên quán ……………………………………………………..........

4. Nơi đk hộ khẩu hay trú ……………………………..………..

5. Vị trí ở hiện giờ ……………………………….…………………………

7. Dân tộc bản địa ………………………….Tôn giáo ……………….……………

8. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp……

9. Trình độ văn hóa…………………………………….…………………

10. Thu nạp Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. Tại …………..………

11. Tiếp thu Đảng CSVN..…../……./….…….. Tại…………………………

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………

13. Sở trường:………………………………………………………………

II. Quan lại HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ chúng ta tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của cha mẹ đẻ, anh chị em ruột)

1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..……

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- cơ sở công tác: ………………………………………………………

- chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….…………

2. Họ cùng tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: ………

- nghề nghiệp và công việc hiện nay: …………………….……………………………

- cơ sở công tác: ………………………………………………………

- nơi ở hiện nay: ……………………………………………….…………

3. Họ cùng tên Anh/chị em ruột:……………………. Năm sinh: …………

- nghề nghiệp và công việc hiện nay: …………………….………………………………

- phòng ban công tác: …………………………………………………………

4. Họ cùng tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: …………

- nghề nghiệp và công việc hiện nay: ……………………….……………………………

- ban ngành công tác: …………………………………………………………

5. Họ cùng tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: ……………

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- cơ quan công tác: …………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm mang lại tháng năm

Tên trường

hoặc cửa hàng đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn minh chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm mang lại tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan bạn dạng khai sơ yếu ớt lý định kỳ trên đúng sự thật, nếu bao gồm điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác nhấn của cơ sở đang công tác

hoặc địa phương nơi đk hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

…………………………