HAI THỬA RUỘNG THU HOẠCH ĐƯỢC 3 TẤN 2 TẠ THÓC

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc

*

nhì thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa ruongj máy nhì thu hoạch ít hơn thửa ruộng thứ nhất 6 tạ. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc.


*

*

Đổi:3 tấn 2 tạ thóc =32 tạ thóc

Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được là:

(32+6) chia 2=19(tạ)

Thửa ruộng thiết bị hai thu hoạch được là:

19-6=13(tạ)

Đổi:19 tạ thóc=1900 kilogam thóc,13 tạ thóc=1300 kilogam thóc

Đáp số:thửa ruộng thiết bị nhất:1900 kilogam thóc

thửa ruộng sản phẩm hai:1300 kilogam thóc

Học tốt!!!!!


Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng sản phẩm nhị là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?


Xem thêm: Hình Nền Chất Lượng Cao Hd 1920X1080, Wallpaper Hd

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng trước tiên thu hoạch được ít hơn thửa ruộng vật dụng nhị là 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Hai thửa ruộng thu hoạch được 2 tấn 56 kg thóc . Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được ít hơn thửa thiết bị nhì 4 tạ 2 kilogam thóc . Hỏi từng thửa thu hoạch được từng nào kilogam thóc ?


Hai thửa ruộng thu hoạch được 4 tấn 2 tạ thóc. Thửa đầu tiên thu hoạch nhiều hơn thế nữa thửa trang bị nhì 6 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?


Hai thửa ruộng thu hoạch 4 tấn 2 tạ thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch nhiề rộng thửa lắp thêm nhị 6 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào kg thóc ?


cả nhị thửa ruộng thu hoạch được một tấn 5 tạ thóc. thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng sản phẩm công nghệ nhì 3 tạ thóc. hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc ?


Hai thửa ruộng đơn vị ông Hùng thu hoạch được tất cả 350 tấn thóc. Biết thửa ruộng trước tiên thu hoạch ít hơn thửa ruộng trang bị hai 1 tạ 70kg thóc. Hỏi từng thửa thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc ?


Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được ít hơn số thóc thửa đồ vật hai 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc ?


Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 3 tấn 5tạ thóc . Biết rằng thửa ruộng trước tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng trang bị hai 5 tạ thóc . Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc ?