HAI KHU ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI BẰNG NHAU

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau

*

nhì khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài cân nhau .khu vực a gồm diện tích S 112564 mét vuông và chiều rộng 263m.quần thể b có chiều rộng 362m.tính diện tích khu vực b


*

*

Chiều dài của khu vực A là:(112564:263=428)( m )

Vì 2 khu đất A và B có chiều lâu năm đều nhau bắt buộc chiều lâu năm của khu B là 428 m

Diện tích của quần thể B là: 428 x 362 = 154936 ((m^2))

.Đáp số:(154936m^2)


Hai khu đất nền hình chữ Nhật tất cả chiều dài đều nhau.Khu A có diện tích 112564m2 cùng chiều rộng 263m.Khu B tất cả chiều rộng lớn 362m.Khu B có chiều rộng lớn 263m.Khu B bao gồm chiều rộng 362m.Tính diện tích khu B


Xem thêm: Chùm Thơ Về Ngày 8/3 Cho Trẻ Mầm Non Cực Kỳ Đáng Yêu, Thơ Về Ngày 8/3 Cho Trẻ Mầm Non

1.Hai khukhu đất hình chữ nhật gồm chiều dài đều bằng nhau.Khu A có diện tích S là 112 564mét vuông cùng chiều rộng 263m.Khu B có chiều rộng 362m.Tính diện tích S quần thể B

giúpmik nha!


Hai khu đất hcn gồm chiều dài cân nhau. Khu A có diện tích 112 564m vuông và chiều rộng 263m.Khu B tất cả chiều rộng 362m.Tính diện tích S khu B


Hai khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài bằng nhau.Khu A có diện tích S 11564 mét vuông cùng chiều rộng 363 m.Khu B gồm chiều rộng lớn 362m.Tính diện tích quần thể B.


Hai khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm đều bằng nhau. Khu A có diện tích 112564 mét vuông với chiều rộng lớn 263m. Khu B tất cả chiều rộng lớn 362 mét. Tính diện tích quần thể B.


nhì khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm bằng nhau khu vực A có diện tích 112564 m2và chiều rộng lớn 263 m quần thể B bao gồm chiều rộng lớn 362 tính diện tích S khu vực b


Các chúng ta góp mình 2 bài xích nha

1)Tìm X,biết

a)(x-243)*213=41535 b)(300-x)*162=1944

2)Hai khu đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm đều nhau.Khu A gồm diện tích là 112564m2 cùng chiều rộng là 263m.Khu B có chiều rộng là362m.Tính diện tích S khu đất nền đó

GIÚPhường MÌNH VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


2 khu đất hình chữ nhật tất cả chiều đều nhau . Khu A có diện tích 112564 m2 với chiều rộng lớn 263 mét . Khu B bao gồm chiều rộng 362. Tính diện tích khu b


nhị khu đất nền gồm chiều dài đều nhau . Khu a gồm diện tích là 112564 m2 vàchiều rộng là 263m. quần thể b có chiều rộng lớn là 362m . Tính diện tích khu vực b . ghi nhớ ghi lời giải nha các bạn.