Để kết nối mạng không dây đơn giản cần có: A, điểm truy cập không dây WAP; B" /> Để kết nối mạng không dây đơn giản cần có: A, điểm truy cập không dây WAP; B" />