CÁCH HỌC CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

12 thì cơ bản được phân tách theo 3 mốc thời gian: hiện tại, thừa khứ và Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa để giúp đỡ bạn bao quát công thức, bí quyết dùng với dấu hiệu nhận thấy các thì trong giờ đồng hồ Anh. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!Ngoài ra, các bạn sẽ được học tập thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai gần có dự định nữa nhé!


*


*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Phương pháp thì lúc này đơn

Công thức thì bây giờ đơn đối với động tự thường

Khẳng định:S + V_S/ES + OPhủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

 Công thức thì hiện tại đơn đối với động tự TobeKhẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ AdjPhủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ AdjNghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Biện pháp sử dụng:

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.)Diễn tả 1 thói quen, một hành vi thường xảy ra ở hiện nay tại. (E.g:I get up early every morning.)Nói lên kỹ năng của một bạn (E.g : He plays tennis very well.)

3. Dấu hiệu nhận biết thì bây giờ đơn:

Trong câu có xuất hiện thêm từ sau: every (every day, every week, every month, ...)Các trạng tự tần suất xuất hiện trong thì hiện tại đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Bạn đang xem: Cách học các thì trong tiếng anh

Ví dụ:

I use the mạng internet just about every day.I always miss you.

➨  Bài học về những thì hết sức quan trọng trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Cách sử dụng

Diễn tả hành vi đang diễn ra tại thời điểm nói (E.g: The children are playing football now.)Diễn tả hành vi đang diễn ra cơ mà không độc nhất thiết xảy ra tại thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job)Diễn tả 1 sự thở than với hành vi lặp đi tái diễn nhiều gây khó khăn chịu, bực mình. Trong trường vừa lòng này, câu thông thường có trạng từ gia tốc "always". (E.g : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember.)Dùng để biểu đạt một hành động sắp xảy ra sau đây theo kế hoạch đã định trước (E.g: I am flying to vương quốc nụ cười tomorrow.)

Lưu ý quan trọng cần biết:

Không cần sử dụng thì hiện nay tại tiếp tục với các động trường đoản cú chỉ tri giác, thừa nhận thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now.He wants to go for a cinema at the moment.Do you remember me?

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong các câu trước đó là 1 trong những câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các các bạn xem chi tiết về thì lúc này tiếp diễn:  Thì hiện nay tại tiếp nối (Present Continuous) 

Tham khảo các nội dung bài viết khác: 

 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Giải pháp sử dụng thì hiện tại kết thúc trong tiếng Anh:

Diễn tả hành động xảy ra trong vượt khứ nhưng không nói rõ thời điểm, có hiệu quả liên quan mang đến hiện tại:

Ví dụ: : My oto has been stolen./ loại xe của tớ đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành vi bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ vẫn kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vệt hiệu nhận ra thì lúc này hoàn thành:

Trong thì hiện tại dứt thường gồm có từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

Xem thêm: Định Dạng Số Điện Thoại Ở Mỹ Có Bao Nhiêu Số Điện Thoại, Mã Vùng Sdt Mỹ

just, recently, lately: ngay sát đây, vừa mớiever: đã từngalready: rồifor + khoảng thời hạn (for a year, for a long time, …)since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)yet: chưa (dùng vào câu che định và câu hỏi)so far = until now = up lớn now = up to lớn the present: cho đến bây giờ

➨ Các bạn xem cụ thể hơn về thì lúc này hoàn thành:  Thì hiện nay tại chấm dứt (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Giải pháp dùng:

Diễn tả một hành động ban đầu trong thừa khứ diễn ra liên tục và kéo dãn dài đến hiện tại tại. Nhấn mạnh vào đặc điểm “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy đã đứng dưới trời tuyết rộng 3 tiếng rồi.

Phân biệt với thì hiện tại hoàn thành:

Thì hiện tại tại ngừng nhấn bạo dạn vào kết quả còn thì hiện nay tại xong tiếp diễn nhấn rất mạnh tay vào quá trình.

3. Cách nhận thấy thì hiện tại ngừng tiếp diễn:

- Từ dìm biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với cồn từ thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)(Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)(Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you hotline Zoey yesterday?)

 

Với đụng từ Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Phương pháp dùng thì vượt khứ đơn:

Diễn tả một hành động đã xảy ra và xong trong vượt khứ. 

Ví dụ:

I went to the concert last week.A few weeks ago, a woman called to report a robbery.

3. Tín hiệu nhận biết:

Các từ thường xuất hiện thêm trong thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.)Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.)Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Phương pháp dùng: 

Dùng để biểu đạt một hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm xác minh trong vượt khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào dịp 12h ngày hôm qua, shop chúng tôi đang nạp năng lượng trưa.)

 

Dùng để biểu đạt một hành vi đang xẩy ra thì một hành động khác xen vào. Hành vi đang xảy ra chia thì vượt khứ tiếp diễn, hành động xen vào phân chia thì thừa khứ đơn.

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta vẫn tán gẫu với các bạn khi bà bầu cậu ta vào phòng.)

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu bao hàm từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.