2 số có tổng bằng 1080 tìm hai số đó biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


*

*

Vì vội vàng 7 lần thứ nhất thì được số trang bị hai buộc phải số thứ nhất bằng 1/7 số thiết bị hai .

Bạn đang xem: 2 số có tổng bằng 1080 tìm hai số đó biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai

Tổng số phần đều nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số đầu tiên là :

1080 : 8 = 135

Số vật dụng hai là :

1080 - 135 = 945

Đáp số : Số đầu tiên : 135

Số vật dụng hai : 945.


Hai số gồm tổng bằng 19368 biết mang số tự nhiên và thoải mái nhân 4 , số thứ hai nhân 5 , ta được nhị tích đều bằng nhau . Kiếm tìm số học sinh

Nhớ giải giúp mình nhé ?


Gấp 7 lần thì được số sản phẩm 2

=> Số đầu tiên = 1/2 số vật dụng 2

Số đầu tiên là : 1080 : ( 7 + 1 ) x 1 = 135

Số thứ hai là : 1080 - 135 = 945

Đáp số :


Ta có sơ đồ:

Số bé: !-----!

Số lớn: !-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!

Số to là: 1080 : ( 1 + 7 ) x 7 = 945

Số bé là: 1080 - 945 = 135

Đáp số: Số lớn: 945

Số bé: 135


Ta bao gồm số trước tiên bằng (frac17) số thiết bị hai:

Số thiết bị nhất: !-----!

Số lắp thêm hai: !-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số thứ nhất là 1080 : 8 = 135

Số sản phẩm công nghệ hai là: 135 x 7 = 945


Số thiết bị hai vội vàng 7 lần số đồ vật nhất.

Coi số trước tiên là 1 phần thì số thứ 2 là 7 phần cân nhau như thế.

(Rightarrow)1080 ứng với:

7+1= 8 ( phần bởi nhau)

Số đồ vật hailà:

1080: 8 x7=945.

Số đồ vật nhấtlà:

1080 -945= 135.

Đáp số: số thứ nhất: 135

số lắp thêm hai: 945

ai t ick mk mk t ick lại


ta gồm số 1:1 phần

số 2:7 phần

tổng là 8 phần

=> số 1 là: (1080:8)x1=135

=> số 2 là: (1080:8)x7=945 hoặc làm phương pháp này 1080-135=945

nhớ h cho khách hàng nha ^^


STN là một phần

STH là 7 phần

Tổng số phần bằng nhau là

7+1=8 (phần)

Gía trị 1 phần là

1080:8=135

STN LÀ 135

STH là 135 x 7 = 945


(bn vẽ sơ thiết bị nhé)

Vì gấp 7 lần trước tiên thì được số thứ hai cần số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai .

Xem thêm: Cách Nướng Bánh Bằng Lò Vi Sóng Sharp, Lò Vi Sóng Có Nướng Được Không

Tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số thứ nhất là :

1080 : 8 = 135

Số thứ hai là :

1080 - 135 = 945

Đáp số : Số đầu tiên : 135

Hok tốt


Vì cấp 7 lần thứ nhất thì được số vật dụng hai nên số đầu tiên bằng 1/7 số sản phẩm công nghệ hai .

Tổng số phần cân nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số trước tiên là :

1080 : 8 = 135

Số sản phẩm công nghệ hai là :

1080 - 135 = 945

Đáp số : Số đầu tiên : 135

Số sản phẩm công nghệ hai : 945.


Vì vội 7 lần số đầu tiên thì được số đồ vật hai yêu cầu số đầu tiên bằng 1/7 số trang bị hai . Tổng thể phần cân nhau là :1+7=8 (phần )Số trước tiên là :1080÷8=135.Số sản phẩm công nghệ hai là:1080-135=945.

Vì vội 7 lần trước tiên thì được số vật dụng hai buộc phải số trước tiên bằng 1/7 số trang bị hai .

Tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số trước tiên là :

1080 : 8 = 135

Số trang bị hai là :

1080 - 135 = 945

Đáp số : Số trước tiên : 135

Số máy hai : 945.


Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số thứ nhất là :

1080 : 8 = 135

Số sản phẩm hai là :

1080 - 135 = 945

Đáp số : Số thứ nhất : 135

Số sản phẩm công nghệ hai : 945.

~ HT ~


Tổng số phần bằng nhau là 7+1=8 phần

Số đầu tiên là 1080:8.1=135

Số thứ 2 là 1080-135=945

ĐS số sản phẩm nhất: 135

số lắp thêm 2: 945


tổng số phần đều bằng nhau :

7 + 1 = 8 ( phần )

số đầu tiên là :

1080 : 8 x 7 = 945

số sản phẩm công nghệ hai là :

1080 - 945 = 135

đáp số : .........


tổng nhì số đều nhau là

7+1=8(phần)

số máy nhất

1080:8x7=945

số vật dụng hai là

1080-945=135

ĐS số thứ nhất:945

số máy hai ;135


Vì vội 7 lần STN ta được ST2 buộc phải ST2 gấp 7 lần ST1.Ta có sơ đồST1 |-------|ST2 |-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|ST1 là 1080:(7+1)x1=135ST2 là 1080-135=945Đúng nhớ cho bạn 1 lượt thích nka